Cầu 3 Càng Supper VIP MB,500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :18-09-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Ba Càng VIP Kết quả Theo
18-09-19
17-09-19361Trượt172
16-09-19797Trúng196
15-09-19284Trượt161
14-09-19843Trúng191
13-09-19490Trượt182
12-09-19717Trúng164
11-09-19592Trượt166
10-09-19811Trúng183
09-09-19943Trượt175
08-09-19886Trượt196
07-09-19616Trúng172
06-09-19081Trượt194
05-09-19051Trúng197
04-09-19784Trúng192
03-09-19254Trúng189
02-09-19725Trúng171
01-09-19697Trúng163
31-08-19560Trúng190
30-08-19766Trúng191
29-08-19773Trúng196
28-08-19362Trúng190
27-08-19662Trúng181
26-08-19963Trúng194
25-08-19301Trúng176
24-08-19362Trúng175
23-08-19347Trúng161
22-08-19093Trúng189
21-08-19137Trúng183
20-08-19265Trúng184
19-08-19082Trúng197
18-08-19556Trượt173
17-08-19598Trúng183
16-08-19374Trúng168