Cầu Bạch Thủ Đề Supper VIP MB,300.000 VNĐ

Soi cầu đẳng cấp ngày :22-09-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ đề Kết quả Theo
22-09-19
21-09-1978Trúng298
20-09-1976Trúng274
19-09-1920Trúng275
18-09-1946Trúng296
17-09-1901Trúng296
16-09-1997Trúng286
15-09-1946Trượt268
14-09-1943Trúng290
13-09-1982Trúng260
12-09-1917Trúng281
11-09-1981Trượt294
10-09-1972Trượt279
09-09-1983Trúng253
08-09-1968Trúng270
07-09-1982Trượt276
06-09-1937Trượt290
05-09-1937Trượt293
04-09-1984Trúng290
03-09-1954Trúng278
02-09-1925Trúng268
01-09-1998Trượt260
31-08-1960Trúng289
30-08-1966Trúng279
29-08-1958Trượt297
28-08-1936Trượt286
27-08-1962Trúng260
26-08-1963Trúng289
25-08-1916Trượt255
24-08-1962Trúng274
23-08-1947Trúng266
22-08-1993Trúng255
21-08-1937Trúng262
20-08-1965Trúng265