Cầu Lô Xiên 3 Víp MB,700.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :18-09-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
18-09-19
17-09-1994,28,88Trượt168
16-09-1954,78,93Trúng161
15-09-1929,61,11Trúng177
14-09-1957,18,92Trượt131
13-09-1931,18,16Trượt143
12-09-1967,63,89Trúng138
11-09-1953,41,64Trúng131
10-09-1923,06,36Trúng139
09-09-1991,60,48Trúng160
08-09-1985,53,00Trúng179
07-09-1916,57,88Trúng140
06-09-1917,09,10Trúng134
05-09-1976,75,03Trượt133
04-09-1984,55,24Trúng153
03-09-1996,74,82Trúng124
02-09-1943,21,88Trúng141
01-09-1985,62,29Trúng138
31-08-1913,36,44Trúng163
30-08-1979,40,90Trúng122
29-08-1935,96,12Trúng125
28-08-1924,85,34Trúng142
27-08-1914,08,41Trúng165
26-08-1974,92,25Trượt125
25-08-1922,01,19Trúng158
24-08-1922,82,04Trúng162
23-08-1980,01,18Trúng162
22-08-1939,60,93Trúng154
21-08-1941,75,80Trượt144
20-08-1954,75,51Trúng137
19-08-1930,67,52Trúng154
18-08-1909,03,65Trúng158
17-08-1985,98,58Trúng161
16-08-1928,36,90Trượt121