Cầu Lô Xiên 4 Víp MB,500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
22-11-19
21-11-1969,11,50,76Trúng160
20-11-1909,21,11,29Trượt130
19-11-1944,81,63,84Trúng160
18-11-1960,20,83,92Trúng152
17-11-1900,42,07,21Trúng159
16-11-1935,03,00,56Trúng150
15-11-1971,49,83,86Trúng164
14-11-1902,62,76,00Trượt155
13-11-1948,80,68,83Trúng155
12-11-1936,76,14,34Trúng130
11-11-1943,84,31,62Trượt154
10-11-1928,55,47,40Trúng143
09-11-1977,98,85,91Trúng120
08-11-1903,30,33,52Trúng143
07-11-1996,23,91,76Trúng136
06-11-1942,32,88,09Trúng165
05-11-1954,03,98,48Trúng127
04-11-1939,77,99,74Trúng155
03-11-1934,93,44,84Trúng155
02-11-1925,94,93,46Trúng146
01-11-1968,92,86,71Trúng130
31-10-1940,46,87,41Trượt124
30-10-1926,50,14,98Trúng160
29-10-1971,63,43,34Trúng121
28-10-1927,70,54,49Trúng154
27-10-1997,89,28,33Trúng136
26-10-1919,11,93,76Trúng128
25-10-1921,13,03,82Trúng145
24-10-1904,63,55,10Trượt152
23-10-1932,96,74,37Trúng123
22-10-1984,40,26,39Trượt122
21-10-1952,75,55,54Trượt137
20-10-1959,88,95,72Trượt120