Cầu Cặp Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,400.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :21-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
21-11-19 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
20-11-19Đồng Nai: 374,714,
Cần Thơ: 690,943,
Sóc Trăng: 499,888
Trúng 374 Đồng Nai,
Trúng 499 Sóc Trăng
725
19-11-19Bến Tre: 526,136,
Vũng Tàu: 271,784,
Bạc Liêu: 191,252
Trúng 526 Bến Tre730
18-11-19TP HCM: 285,397,
Đồng Tháp: 793,518,
Cà Mau: 546,533
Trúng 285 TP HCM,
Trúng 793 Đồng Tháp
463
17-11-19Tiền Giang: 897,651,
Kiên Giang: 824,716,
Đà Lạt: 540,451
Trúng 540 Đà Lạt324
16-11-19TP HCM: 203,686,
Long An: 626,103,
Bình Phước: 663,677,
Hậu Giang: 287,737
Trúng 626 Long An,
Trúng 663 Bình Phước,
Trúng 287 Hậu Giang
582
15-11-19Vĩnh Long: 597,338,
Bình Dương: 571,302,
Trà Vinh: 180,598
Trúng 180 Trà Vinh691
14-11-19Tây Ninh: 319,553,
An Giang: 123,115,
Bình Thuận: 756,327
Trúng 319 Tây Ninh,
Trúng 756 Bình Thuận
544
13-11-19Đồng Nai: 496,037,
Cần Thơ: 367,749,
Sóc Trăng: 894,562
Trúng 496 Đồng Nai,
Trúng 367 Cần Thơ,
Trúng 894 Sóc Trăng
525
12-11-19Bến Tre: 856,975,
Vũng Tàu: 625,490,
Bạc Liêu: 888,342
Trúng 856 Bến Tre,
Trúng 625 Vũng Tàu,
Trúng 888 Bạc Liêu
484
11-11-19TP HCM: 525,603,
Đồng Tháp: 301,063,
Cà Mau: 278,446
Trúng 301 Đồng Tháp,
Trúng 278 Cà Mau
338
10-11-19Tiền Giang: 746,483,
Kiên Giang: 976,143,
Đà Lạt: 174,755
Trúng 746 Tiền Giang,
Trúng 174 Đà Lạt
373
09-11-19TP HCM: 578,871,
Long An: 708,522,
Bình Phước: 244,652,
Hậu Giang: 603,922
Trúng 578 TP HCM,
Trúng 708 Long An,
Trúng 244 Bình Phước,
Trúng 603 Hậu Giang
423
08-11-19Vĩnh Long: 202,958,
Bình Dương: 497,470,
Trà Vinh: 230,223
Trúng 202 Vĩnh Long,
Trúng 230 Trà Vinh
625
07-11-19Tây Ninh: 018,986,
An Giang: 018,415,
Bình Thuận: 333,443
Trúng 018 Tây Ninh,
Trúng 018 An Giang,
Trúng 333 Bình Thuận
539
06-11-19Đồng Nai: 129,756,
Cần Thơ: 399,028,
Sóc Trăng: 888,413
Trúng 129 Đồng Nai,
Trúng 399 Cần Thơ,
Trúng 888 Sóc Trăng
327
05-11-19Bến Tre: 111,873,
Vũng Tàu: 496,884,
Bạc Liêu: 449,796
Trúng 111 Bến Tre,
Trúng 449 Bạc Liêu
813
04-11-19TP HCM: 389,164,
Đồng Tháp: 814,497,
Cà Mau: 826,764
Trúng 389 TP HCM,
Trúng 826 Cà Mau
624
03-11-19Tiền Giang: 988,461,
Kiên Giang: 167,166,
Đà Lạt: 714,954
Trúng 988 Tiền Giang,
Trúng 714 Đà Lạt
722
02-11-19TP HCM: 036,677,
Long An: 942,103,
Bình Phước: 434,704,
Hậu Giang: 208,822
Trúng 036 TP HCM,
Trúng 942 Long An,
Trúng 208 Hậu Giang
779
01-11-19Vĩnh Long: 648,747,
Bình Dương: 932,070,
Trà Vinh: 201,547
Trúng 932 Bình Dương,
Trúng 201 Trà Vinh
374
31-10-19Tây Ninh: 274,758,
An Giang: 644,505,
Bình Thuận: 074,328
Trúng 274 Tây Ninh,
Trúng 644 An Giang,
Trúng 074 Bình Thuận
539
30-10-19Đồng Nai: 310,824,
Cần Thơ: 347,834,
Sóc Trăng: 354,524
Trúng 354 Sóc Trăng403
29-10-19Bến Tre: 744,718,
Vũng Tàu: 498,809,
Bạc Liêu: 266,145
Trúng 744 Bến Tre,
Trúng 498 Vũng Tàu
583
28-10-19TP HCM: 175,465,
Đồng Tháp: 045,693,
Cà Mau: 466,575
Trúng 175 TP HCM,
Trúng 045 Đồng Tháp,
Trúng 466 Cà Mau
636
27-10-19Tiền Giang: 535,270,
Kiên Giang: 004,297,
Đà Lạt: 374,121
Trượt304
26-10-19TP HCM: 396,802,
Long An: 823,371,
Bình Phước: 339,601,
Hậu Giang: 557,020
Trượt718
25-10-19Vĩnh Long: 798,394,
Bình Dương: 458,325,
Trà Vinh: 274,973
Trúng 798 Vĩnh Long,
Trúng 458 Bình Dương,
Trúng 274 Trà Vinh
590
24-10-19Tây Ninh: 082,765,
An Giang: 099,586,
Bình Thuận: 259,197
Trúng 082 Tây Ninh,
Trúng 099 An Giang,
Trúng 259 Bình Thuận
735
23-10-19Đồng Nai: 742,347,
Cần Thơ: 610,975,
Sóc Trăng: 596,349
Trúng 742 Đồng Nai,
Trúng 610 Cần Thơ,
Trúng 596 Sóc Trăng
446
22-10-19Bến Tre: 095,773,
Vũng Tàu: 803,675,
Bạc Liêu: 705,123
Trúng 095 Bến Tre,
Trúng 803 Vũng Tàu,
Trúng 705 Bạc Liêu
525
21-10-19TP HCM: 574,091,
Đồng Tháp: 907,722,
Cà Mau: 610,527
Trúng 574 TP HCM,
Trúng 610 Cà Mau
396