Cầu Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,200.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :21-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
21-11-19 Tây Ninh
An Giang
Bình Thuận
20-11-19Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đầu 3 Cần Thơ,
Trúng đuôi 9 Sóc Trăng
228
19-11-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 4 Bạc Liêu
250
18-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng đầu 2 Cà Mau
239
17-11-19Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đầu 6 Tiền Giang,
Trúng đầu 8 Kiên Giang,
Trúng đầu 4 Đà Lạt
237
16-11-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 7 Hậu Giang
272
15-11-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 8 Bình Dương,
Trúng đuôi 0 Trà Vinh
244
14-11-19Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 1 Tây Ninh,
Trúng đuôi 1 An Giang,
Trúng đầu 5 Bình Thuận
257
13-11-19Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
250
12-11-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Bến Tre,
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 8 Bạc Liêu
269
11-11-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 8 Cà Mau
235
10-11-19Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 4 Tiền Giang,
Trúng đầu 1 Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
246
09-11-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Bình Phước
278
08-11-19Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng đầu 0 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 3 Trà Vinh
227
07-11-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 3 Bình Thuận
280
06-11-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 9 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
269
05-11-19Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 Bến Tre,
Trúng đuôi 9 Bạc Liêu
266
04-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 6 Cà Mau
253
03-11-19Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng đuôi 6 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
231
02-11-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đầu 4 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
264
01-11-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 0 Trà Vinh
244
31-10-19Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
270
30-10-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 5 Sóc Trăng
228
29-10-19Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng đuôi 8 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
246
28-10-19TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 TP HCM,
Trúng đuôi 5 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 6 Cà Mau
254
27-10-19Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
281
26-10-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
260
25-10-19Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 7 Trà Vinh
289
24-10-19Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đầu 5 Bình Thuận
255
23-10-19Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
257
22-10-19Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Bến Tre,
Trúng đầu 0 Vũng Tàu,
Trúng đầu 0 Bạc Liêu
262
21-10-19TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 4 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
283