Cầu Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp,300.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
22-11-19 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
21-11-19Tây Ninh: 23,
An Giang: 41,
Bình Thuận: 84
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
280
20-11-19Đồng Nai: 74,
Cần Thơ: 37,
Sóc Trăng: 99
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
224
19-11-19Bến Tre: 26,
Vũng Tàu: 82,
Bạc Liêu: 24
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
274
18-11-19TP HCM: 85,
Đồng Tháp: 93,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
263
17-11-19Tiền Giang: 69,
Kiên Giang: 88,
Đà Lạt: 49
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
245
16-11-19TP HCM: 43,
Long An: 26,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 87
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
272
15-11-19Vĩnh Long: 38,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 80
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
253
14-11-19Tây Ninh: 19,
An Giang: 71,
Bình Thuận: 56
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
267
13-11-19Đồng Nai: 97,
Cần Thơ: 67,
Sóc Trăng: 94
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
209
12-11-19Bến Tre: 56,
Vũng Tàu: 25,
Bạc Liêu: 88
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
274
11-11-19TP HCM: 25,
Đồng Tháp: 01,
Cà Mau: 78
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
231
10-11-19Tiền Giang: 46,
Kiên Giang: 16,
Đà Lạt: 74
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
253
09-11-19TP HCM: 60,
Long An: 08,
Bình Phước: 44,
Hậu Giang: 31
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
263
08-11-19Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 40,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
259
07-11-19Tây Ninh: 18,
An Giang: 18,
Bình Thuận: 33
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
255
06-11-19Đồng Nai: 29,
Cần Thơ: 99,
Sóc Trăng: 88
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
246
05-11-19Bến Tre: 11,
Vũng Tàu: 24,
Bạc Liêu: 49
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
243
04-11-19TP HCM: 89,
Đồng Tháp: 71,
Cà Mau: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
247
03-11-19Tiền Giang: 88,
Kiên Giang: 36,
Đà Lạt: 14
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
250
02-11-19TP HCM: 36,
Long An: 42,
Bình Phước: 98,
Hậu Giang: 08
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
256
01-11-19Vĩnh Long: 80,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 01
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
255
31-10-19Tây Ninh: 48,
An Giang: 44,
Bình Thuận: 74
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
242
30-10-19Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 73,
Sóc Trăng: 29
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
250
29-10-19Bến Tre: 44,
Vũng Tàu: 98,
Bạc Liêu: 53
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
272
28-10-19TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 08,
Cà Mau: 66
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
231
27-10-19Tiền Giang: 52,
Kiên Giang: 24,
Đà Lạt: 96
Trượt258
26-10-19TP HCM: 29,
Long An: 24,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 98
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
254
25-10-19Vĩnh Long: 98,
Bình Dương: 49,
Trà Vinh: 74
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
236
24-10-19Tây Ninh: 82,
An Giang: 99,
Bình Thuận: 59
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
256
23-10-19Đồng Nai: 42,
Cần Thơ: 10,
Sóc Trăng: 96
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
239
22-10-19Bến Tre: 95,
Vũng Tàu: 03,
Bạc Liêu: 05
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
252