Cầu Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,500.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
22-11-19 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
21-11-19Tây Ninh: 923,
An Giang: 541,
Bình Thuận: 384
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
415
20-11-19Đồng Nai: 374,
Cần Thơ: 937,
Sóc Trăng: 499
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
590
19-11-19Bến Tre: 526,
Vũng Tàu: 382,
Bạc Liêu: 224
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
708
18-11-19TP HCM: 285,
Đồng Tháp: 793,
Cà Mau: 221
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
552
17-11-19Tiền Giang: 969,
Kiên Giang: 888,
Đà Lạt: 540
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
365
16-11-19TP HCM: 043,
Long An: 626,
Bình Phước: 663,
Hậu Giang: 287
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
501
15-11-19Vĩnh Long: 438,
Bình Dương: 378,
Trà Vinh: 109
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
633
14-11-19Tây Ninh: 319,
An Giang: 771,
Bình Thuận: 756
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
724
13-11-19Đồng Nai: 496,
Cần Thơ: 367,
Sóc Trăng: 894
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
631
12-11-19Bến Tre: 856,
Vũng Tàu: 625,
Bạc Liêu: 888
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
533
11-11-19TP HCM: 200,
Đồng Tháp: 301,
Cà Mau: 278
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
399
10-11-19Tiền Giang: 746,
Kiên Giang: 416,
Đà Lạt: 174
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
495
09-11-19TP HCM: 578,
Long An: 708,
Bình Phước: 244,
Hậu Giang: 603
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
381
08-11-19Vĩnh Long: 202,
Bình Dương: 160,
Trà Vinh: 230
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
501
07-11-19Tây Ninh: 018,
An Giang: 018,
Bình Thuận: 333
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
417
06-11-19Đồng Nai: 129,
Cần Thơ: 399,
Sóc Trăng: 888
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
243
05-11-19Bến Tre: 111,
Vũng Tàu: 224,
Bạc Liêu: 449
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
721
04-11-19TP HCM: 389,
Đồng Tháp: 671,
Cà Mau: 826
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
729
03-11-19Tiền Giang: 216,
Kiên Giang: 636,
Đà Lạt: 714
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
278
02-11-19TP HCM: 827,
Long An: 942,
Bình Phước: 398,
Hậu Giang: 208
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
752
01-11-19Vĩnh Long: 780,
Bình Dương: 932,
Trà Vinh: 201
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
618
31-10-19Tây Ninh: 274,
An Giang: 644,
Bình Thuận: 074
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
804
30-10-19Đồng Nai: 281,
Cần Thơ: 173,
Sóc Trăng: 354
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
407
29-10-19Bến Tre: 744,
Vũng Tàu: 498,
Bạc Liêu: 453
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
795
28-10-19TP HCM: 495,
Đồng Tháp: 765,
Cà Mau: 580
Trượt429
27-10-19Tiền Giang: 768,
Kiên Giang: 359,
Đà Lạt: 404
Trượt598
26-10-19TP HCM: 429,
Long An: 624,
Bình Phước: 181,
Hậu Giang: 098
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
316
25-10-19Vĩnh Long: 680,
Bình Dương: 609,
Trà Vinh: 019
Trượt664
24-10-19Tây Ninh: 559,
An Giang: 907,
Bình Thuận: 993
Trượt647
23-10-19Đồng Nai: 316,
Cần Thơ: 813,
Sóc Trăng: 842
Trượt667
22-10-19Bến Tre: 914,
Vũng Tàu: 182,
Bạc Liêu: 513
Trượt531