Cầu Lô Xiên 4 Víp MB,500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :06-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
06-07-20
05-07-2070,44,98,00Trúng127
04-07-2087,08,70,33Trúng123
03-07-2028,02,52,47Trúng147
02-07-2086,53,60,31Trúng158
01-07-2095,04,65,86Trúng158
30-06-2053,36,56,93Trúng168
29-06-2078,29,45,00Trúng132
28-06-2051,93,95,42Trúng120
27-06-2061,90,20,98Trúng128
26-06-2052,31,02,97Trúng141
25-06-2086,33,12,41Trượt127
24-06-2050,09,96,01Trúng143
23-06-2044,20,94,30Trúng164
22-06-2007,38,06,43Trúng147
21-06-2084,23,80,54Trượt149
20-06-2027,71,82,78Trượt123
19-06-2089,75,79,43Trượt148
18-06-2099,17,94,20Trúng151
17-06-2063,57,31,07Trúng150
16-06-2063,38,33,00Trượt162
15-06-2051,72,64,53Trúng159
14-06-2099,91,39,45Trượt149
13-06-2061,32,51,73Trúng143
12-06-2039,33,34,69Trúng158
11-06-2007,72,06,33Trượt126
10-06-2031,67,03,63Trúng137
09-06-2098,64,21,80Trúng121
08-06-2012,18,70,15Trúng143
07-06-2038,45,42,74Trúng162
06-06-2028,22,95,41Trúng164
05-06-2000,20,42,80Trúng164
04-06-2044,88,31,37Trúng122
03-06-2035,80,01,09Trúng159