Cầu Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp,300.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :06-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
06-07-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
05-07-20Tiền Giang: 53,
Kiên Giang: 48,
Đà Lạt: 74
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
313
04-07-20TP HCM: 25,
Long An: 36,
Bình Phước: 82,
Hậu Giang: 44
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
354
03-07-20Vĩnh Long: 78,
Bình Dương: 19,
Trà Vinh: 98
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
353
02-07-20Tây Ninh: 73,
An Giang: 04,
Bình Thuận: 83
Trúng Tây Ninh340
01-07-20Đồng Nai: 28,
Cần Thơ: 92,
Sóc Trăng: 23
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
385
30-06-20Bến Tre: 04,
Vũng Tàu: 20,
Bạc Liêu: 73
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
374
29-06-20TP HCM: 12,
Đồng Tháp: 39,
Cà Mau: 22
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
351
28-06-20Tiền Giang: 75,
Kiên Giang: 73,
Đà Lạt: 86
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
360
27-06-20TP HCM: 21,
Long An: 37,
Bình Phước: 22,
Hậu Giang: 79
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
359
26-06-20Vĩnh Long: 37,
Bình Dương: 81,
Trà Vinh: 30
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
313
25-06-20Tây Ninh: 17,
An Giang: 38,
Bình Thuận: 02
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang
352
24-06-20Đồng Nai: 75,
Cần Thơ: 24,
Sóc Trăng: 02
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
327
23-06-20Bến Tre: 71,
Vũng Tàu: 56,
Bạc Liêu: 87
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
357
22-06-20TP HCM: 27,
Đồng Tháp: 16,
Cà Mau: 33
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
366
21-06-20Tiền Giang: 98,
Kiên Giang: 92,
Đà Lạt: 69
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
352
20-06-20TP HCM: 11,
Long An: 01,
Bình Phước: 36,
Hậu Giang: 72
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
344
19-06-20Vĩnh Long: 14,
Bình Dương: 23,
Trà Vinh: 66
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
361
18-06-20Tây Ninh: 76,
An Giang: 47,
Bình Thuận: 97
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
352
17-06-20Đồng Nai: 37,
Cần Thơ: 29,
Sóc Trăng: 67
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
357
16-06-20Bến Tre: 14,
Vũng Tàu: 96,
Bạc Liêu: 01
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
336
15-06-20TP HCM: 46,
Đồng Tháp: 45,
Cà Mau: 03
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
334
14-06-20Tiền Giang: 77,
Kiên Giang: 10,
Đà Lạt: 87
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
359
13-06-20Long An: 18,
Bình Phước: 37,
Hậu Giang: 00,
TP HCM: 80
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng TP HCM
333
12-06-20Vĩnh Long: 19,
Bình Dương: 22,
Trà Vinh: 05
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
332
11-06-20Tây Ninh: 02,
An Giang: 86,
Bình Thuận: 29
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
327
10-06-20Đồng Nai: 05,
Cần Thơ: 20,
Sóc Trăng: 07
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
342
09-06-20Bến Tre: 52,
Vũng Tàu: 47,
Bạc Liêu: 09
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
382
08-06-20TP HCM: 30,
Đồng Tháp: 30,
Cà Mau: 07
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
341
07-06-20Tiền Giang: 43,
Kiên Giang: 45,
Đà Lạt: 01
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
323
06-06-20TP HCM: 21,
Long An: 72,
Bình Phước: 04,
Hậu Giang: 45
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
343
05-06-20Vĩnh Long: 02,
Bình Dương: 93,
Trà Vinh: 11
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
340