Cầu Cặp Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,400.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :06-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
06-07-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
05-07-20Tiền Giang: 209,163,
Kiên Giang: 290,140,
Đà Lạt: 610,985
Trúng 209 Tiền Giang,
Trúng 290 Kiên Giang,
Trúng 610 Đà Lạt
723
04-07-20TP HCM: 802,968,
Long An: 954,496,
Bình Phước: 847,850,
Hậu Giang: 602,301
Trúng 802 TP HCM,
Trúng 847 Bình Phước,
Trúng 602 Hậu Giang
485
03-07-20Vĩnh Long: 742,199,
Bình Dương: 119,313,
Trà Vinh: 691,511
Trúng 742 Vĩnh Long,
Trúng 119 Bình Dương
797
02-07-20Tây Ninh: 914,908,
An Giang: 827,060,
Bình Thuận: 300,927
Trúng 914 Tây Ninh294
01-07-20Đồng Nai: 440,845,
Cần Thơ: 481,461,
Sóc Trăng: 233,578
Trúng 440 Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng 233 Sóc Trăng
474
30-06-20Bến Tre: 912,011,
Vũng Tàu: 253,772,
Bạc Liêu: 483,793
Trúng 253 Vũng Tàu,
Trúng 483 Bạc Liêu
404
29-06-20TP HCM: 635,463,
Đồng Tháp: 590,154,
Cà Mau: 327,129
Trúng 635 TP HCM,
Trúng 590 Đồng Tháp
492
28-06-20Tiền Giang: 226,020,
Kiên Giang: 067,887,
Đà Lạt: 285,739
Trúng 226 Tiền Giang,
Trúng 285 Đà Lạt
801
27-06-20TP HCM: 065,882,
Long An: 528,582,
Bình Phước: 226,812,
Hậu Giang: 386,307
Trúng 065 TP HCM,
Trúng 528 Long An,
Trúng 226 Bình Phước,
Trúng 386 Hậu Giang
505
26-06-20Vĩnh Long: 702,669,
Bình Dương: 441,434,
Trà Vinh: 723,884
Trúng 702 Vĩnh Long,
Trúng 441 Bình Dương,
Trúng 723 Trà Vinh
465
25-06-20Tây Ninh: 679,307,
An Giang: 277,504,
Bình Thuận: 594,283
Trúng 679 Tây Ninh,
Trúng 277 An Giang,
Trúng 594 Bình Thuận
417
24-06-20Đồng Nai: 491,900,
Cần Thơ: 535,719,
Sóc Trăng: 286,344
Trúng 491 Đồng Nai,
Trúng 535 Cần Thơ
770
23-06-20Bến Tre: 888,527,
Vũng Tàu: 256,877,
Bạc Liêu: 277,733
Trúng 888 Bến Tre,
Trúng 277 Bạc Liêu
223
22-06-20TP HCM: 706,264,
Đồng Tháp: 167,133,
Cà Mau: 598,202
Trúng 167 Đồng Tháp,
Trúng 598 Cà Mau
547
21-06-20Tiền Giang: 212,144,
Kiên Giang: 845,278,
Đà Lạt: 177,728
Trúng 212 Tiền Giang593
20-06-20TP HCM: 167,483,
Long An: 848,437,
Bình Phước: 594,853,
Hậu Giang: 304,047
Trúng 167 TP HCM,
Trúng 848 Long An,
Trúng 594 Bình Phước,
Trúng 304 Hậu Giang
477
19-06-20Vĩnh Long: 225,786,
Bình Dương: 725,184,
Trà Vinh: 187,928
Trúng 225 Vĩnh Long,
Trúng 725 Bình Dương
805
18-06-20Tây Ninh: 440,264,
An Giang: 260,172,
Bình Thuận: 465,168
Trúng 440 Tây Ninh,
Trúng 260 An Giang,
Trúng 465 Bình Thuận
552
17-06-20Đồng Nai: 004,894,
Cần Thơ: 397,024,
Sóc Trăng: 294,153
Trúng 004 Đồng Nai,
Trúng 397 Cần Thơ,
Trúng 294 Sóc Trăng
425
16-06-20Bến Tre: 752,580,
Vũng Tàu: 556,669,
Bạc Liêu: 231,544
Trúng 752 Bến Tre,
Trúng 556 Vũng Tàu
495
15-06-20TP HCM: 826,968,
Đồng Tháp: 384,678,
Cà Mau: 634,787
Trúng 826 TP HCM,
Trúng 384 Đồng Tháp,
Trúng 634 Cà Mau
912
14-06-20Tiền Giang: 277,904,
Kiên Giang: 563,792,
Đà Lạt: 954,035
Trúng 277 Tiền Giang,
Trúng 954 Đà Lạt
566
13-06-20TP HCM: 707,011,
Long An: 909,637,
Bình Phước: 637,654,
Hậu Giang: 047,877
Trúng 707 TP HCM,
Trúng 909 Long An,
Trúng 637 Bình Phước,
Trúng 047 Hậu Giang
638
12-06-20Vĩnh Long: 971,831,
Bình Dương: 731,082,
Trà Vinh: 534,783
Trúng 971 Vĩnh Long621
11-06-20Tây Ninh: 088,761,
An Giang: 103,954,
Bình Thuận: 426,942
Trúng 088 Tây Ninh488
10-06-20Đồng Nai: 028,191,
Cần Thơ: 879,706,
Sóc Trăng: 330,790
Trúng 028 Đồng Nai,
Trúng 879 Cần Thơ,
Trúng 330 Sóc Trăng
690
09-06-20Bến Tre: 200,123,
Vũng Tàu: 610,062,
Bạc Liêu: 409,954
Trúng 200 Bến Tre,
Trúng 610 Vũng Tàu,
Trúng 409 Bạc Liêu
576
08-06-20TP HCM: 064,646,
Đồng Tháp: 148,776,
Cà Mau: 459,297
Trúng 064 TP HCM,
Trúng 148 Đồng Tháp,
Trúng 459 Cà Mau
546
07-06-20Tiền Giang: 471,400,
Kiên Giang: 816,608,
Đà Lạt: 194,977
Trúng 471 Tiền Giang,
Trúng 816 Kiên Giang,
Trúng 194 Đà Lạt
693
06-06-20TP HCM: 291,382,
Long An: 868,138,
Bình Phước: 044,495,
Hậu Giang: 455,783
Trúng 868 Long An,
Trúng 044 Bình Phước,
Trúng 455 Hậu Giang
689
05-06-20Vĩnh Long: 629,542,
Bình Dương: 431,922,
Trà Vinh: 965,974
Trúng 431 Bình Dương,
Trúng 965 Trà Vinh
576