Cầu Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip,200.000 VNĐ

Soi cầu phong thủy ngày :06-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
06-07-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
05-07-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
263
04-07-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
231
03-07-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
265
02-07-20Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 1 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
284
01-07-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đầu 3 Sóc Trăng
250
30-06-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 4 Bến Tre,
Trúng đầu 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 3 Bạc Liêu
219
29-06-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 0 Đồng Tháp,
Trúng đầu 8 Cà Mau
243
28-06-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Tiền Giang,
Trúng đầu 0 Kiên Giang
264
27-06-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng đầu 2 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
271
26-06-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
231
25-06-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
257
24-06-20Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Đồng Nai,
Trúng đầu 3 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
275
23-06-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Vũng Tàu237
22-06-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng đầu 6 Đồng Tháp,
Trúng đầu 9 Cà Mau
242
21-06-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
247
20-06-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đuôi 4 Bình Phước,
Trúng đuôi 4 Hậu Giang
240
19-06-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 2 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
256
18-06-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 0 Tây Ninh,
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
257
17-06-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 4 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
245
16-06-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
284
15-06-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 TP HCM,
Trúng đầu 8 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 4 Cà Mau
239
14-06-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 7 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 5 Đà Lạt
252
13-06-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đuôi 7 Hậu Giang
271
12-06-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
241
11-06-20Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Tây Ninh,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
240
10-06-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 0 Sóc Trăng
279
09-06-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 1 Vũng Tàu
230
08-06-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 8 Đồng Tháp
246
07-06-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng đuôi 4 Đà Lạt
276
06-06-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 5 Hậu Giang
264
05-06-20Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
266