Cầu Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,500.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :06-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
06-07-20 TP HCM
Đồng Tháp
Cà Mau
05-07-20Tiền Giang: 209,
Kiên Giang: 290,
Đà Lạt: 610
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
653
04-07-20TP HCM: 219,
Long An: 736,
Bình Phước: 847,
Hậu Giang: 602
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
743
03-07-20Vĩnh Long: 742,
Bình Dương: 119,
Trà Vinh: 757
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
366
02-07-20Tây Ninh: 914,
An Giang: 011,
Bình Thuận: 838
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
596
01-07-20Đồng Nai: 440,
Cần Thơ: 481,
Sóc Trăng: 233
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
707
30-06-20Bến Tre: 304,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 483
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
582
29-06-20TP HCM: 635,
Đồng Tháp: 590,
Cà Mau: 388
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
483
28-06-20Tiền Giang: 226,
Kiên Giang: 007,
Đà Lạt: 285
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
601
27-06-20TP HCM: 065,
Long An: 528,
Bình Phước: 226,
Hậu Giang: 283
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
759
26-06-20Vĩnh Long: 702,
Bình Dương: 441,
Trà Vinh: 434
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
489
25-06-20Tây Ninh: 238,
An Giang: 277,
Bình Thuận: 594
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
474
24-06-20Đồng Nai: 491,
Cần Thơ: 535,
Sóc Trăng: 300
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
386
23-06-20Bến Tre: 888,
Vũng Tàu: 034,
Bạc Liêu: 277
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
408
22-06-20TP HCM: 625,
Đồng Tháp: 167,
Cà Mau: 598
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
503
21-06-20Tiền Giang: 212,
Kiên Giang: 652,
Đà Lạt: 663
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
434
20-06-20TP HCM: 167,
Long An: 848,
Bình Phước: 594,
Hậu Giang: 304
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
662
19-06-20Vĩnh Long: 012,
Bình Dương: 725,
Trà Vinh: 179
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
608
18-06-20Tây Ninh: 440,
An Giang: 260,
Bình Thuận: 465
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
224
17-06-20Đồng Nai: 004,
Cần Thơ: 397,
Sóc Trăng: 294
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
815
16-06-20Bến Tre: 752,
Vũng Tàu: 556,
Bạc Liêu: 991
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
865
15-06-20TP HCM: 826,
Đồng Tháp: 384,
Cà Mau: 634
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
769
14-06-20Tiền Giang: 277,
Kiên Giang: 026,
Đà Lạt: 421
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
525
13-06-20TP HCM: 707,
Long An: 909,
Bình Phước: 637,
Hậu Giang: 047
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
348
12-06-20Vĩnh Long: 971,
Bình Dương: 236,
Trà Vinh: 517
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
538
11-06-20Tây Ninh: 088,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 905
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
448
10-06-20Đồng Nai: 028,
Cần Thơ: 879,
Sóc Trăng: 330
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
737
09-06-20Bến Tre: 200,
Vũng Tàu: 610,
Bạc Liêu: 409
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
346
08-06-20TP HCM: 064,
Đồng Tháp: 148,
Cà Mau: 459
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
484
07-06-20Tiền Giang: 471,
Kiên Giang: 037,
Đà Lạt: 194
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
521
06-06-20TP HCM: 635,
Long An: 868,
Bình Phước: 044,
Hậu Giang: 227
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
447
05-06-20Vĩnh Long: 038,
Bình Dương: 431,
Trà Vinh: 827
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
467