Cầu Giải Tám Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :06-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
06-07-20 TT Huế
Phú Yên
05-07-20Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
260
04-07-20Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 38,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
282
03-07-20Gia Lai: 55,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
248
02-07-20Bình Định: 37,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 30
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
261
01-07-20Đà Nẵng: 00,
Khánh Hòa: 20
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
218
30-06-20Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
266
29-06-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 22
Trúng Phú Yên234
28-06-20Kon Tum: 00,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
269
27-06-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
26-06-20Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 07
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
280
25-06-20Bình Định: 72,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 58
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
205
24-06-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 98
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
265
23-06-20Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 24
Trúng Quảng Nam251
22-06-20TT Huế: 73,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
244
21-06-20Kon Tum: 91,
Khánh Hòa: 89
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
20-06-20Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 70,
Đắc Nông: 39
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
257
19-06-20Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
276
18-06-20Bình Định: 44,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 76
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
283
17-06-20Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 89
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258
16-06-20Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 90
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
236
15-06-20TT Huế: 19,
Phú Yên: 14
Trúng TT Huế255
14-06-20Kon Tum: 51,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
13-06-20Đà Nẵng: 77,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 77
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
249
12-06-20Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 52
Trúng Gia Lai265
11-06-20Bình Định: 58,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 85
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
271
10-06-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
281
09-06-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc210
08-06-20TT Huế: 53,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
207
07-06-20Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 44
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
240
06-06-20Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
255
05-06-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 21
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
232